Aktivní uhlí


Aktivní uhlí je porézní uhlíkatý materiál s velmi vysokou vnitřní plochou. Výroba aktivního uhlí z neporézního uhlí se nazývá aktivace. Během tohoto procesu velké množství pórů různých velikostí vzniká interakcí vodní páry a oxidu uhličitého ze suroviny při vysokých teplotách (700 až 900 °C). Struktura vzniklého aktivního uhlí závisí na druhu suroviny, která charakterizuje rozložení velikosti pórů a mechanickou odolnost aktivního uhlí. Proto velmi tvrdé suroviny, jako jsou kokosové skořápky a z nich vyrobené aktivní uhlí, jsou velmi tvrdé a odolné proti otěru.

Silcarbon aktivní uhlí je převážně vyrobeno z kokosových skořápek, černého uhlí, antracitu nebo dřevného uhlí. Každý druh suroviny určuje charakteristickou strukturu pórů aktivního uhlí, které se používá tedy pro různé aplikace.

Adsorpce

Termín "adsorpce" je definován jako obohacení látek na povrchu tuhé látky. Toto obohacení je způsobeno především fyzikálními silami, tzv. "Van der Waals" silami. Vzhledem k obrovskému vnitřnímu povrchu aktivního uhlí se dosahuje výborné adsorpce většinou organických látek z okolního prostředí.

Vzhled aktivního uhlí

Aktivní uhlím existuje jako:
• prášek: práškové uhlí
• zrna: zrněné uhlí (jemné, střední a hrubé)
• granule, válečky: granulované uhlí


Kontakt

Ing. Josef Komárek
277 13 Kostelec nad Labem
326981424