Materiály pro filtraci

Silcarbon také nabízí tyto produkty, které jsou používány k filtraci vody:

• Křemenný písek - filtrační písek
• Antracit - filtrační uhlí N
• Lignit - filtrační uhlí H

Křemenný písek a filtrační antracit slouží k mechanické filtraci vody, tj. tato filtrační média jsou používána k odstranění suspendovaných částic z odpadních nebo pitných vod, jako např. částice v přetoku vody po flokulačním procesu.

Filtrační uhlí H se používá u bazénových filtrů, kde odstraňuje nerozpuštěné látky z vody a kromě toho má i slabý dechlorační efekt.

Křemenný písek se dodává ve standardních velikostech:

Filtrantracit N je dodáván ve standardních velikostech

Filtrační uhlí H je dodáváno ve standardních velikostech

0,7 – 1,2 mm
1 – 2 mm
2 – 3,15 mm
3 – 5 mm

0,6 – 1,6 mm
1,4 – 2,5 mm
2 – 4 mm

0,5 – 1,6 mm
1,4 – 2,5 mm


Kontakt

Ing. Josef Komárek
277 13 Kostelec nad Labem
326981424