Granulované (tvarované válečky, Formkohle, peletized carbon) aktivní uhlí se rozděluje podle průměru:
- 0.8 mm: Silcarbon 0.8supra
- 1.5 mm: Silcarbon SIL-15 extra, SC15,
- 2 mm: Silcarbon SIL20
- 3 mm: Silcarbon SIL-40-3S
- 4 mm: Silcarbon SIL-40, SC-40, SC-44 a FT40spezial

Aplikace použití:
- 0.8, 1.5 nebo 2 mm granulované aktivní uhlí:
· odpadní voda
· čištění chemikálií
· čištění vzduchu (malé filtry)
· akvarijní voda
- 3 nebo 4 mm granulované aktivní uhlí:
· čištění plynů a vzduchu

Čištění vzduchu
V mnoha výrobních procesech se uvolňují toxické výpary. Tyto toxické látky by neměly být emitovány. Mezi nejčastější toxické látky v odpadním vzduchu patří rozpouštědla, která jsou nezbytná k produkci surovin pro náš každodenní život. Použití aktivního uhlí pro separaci rozpouštědel (většinou uhlovodíky, jako jsou chlorované uhlovodíky a CFC), se ukázalo jako spolehlivá metoda.
Čištění vzduchu lze rozdělit podle koncentrace kontaminantů na čištění odpadního vzduchu a získávání rozpouštědel.

Metody aplikace
Granulované aktivní uhlí se používá v adsorpčních jednotkách s pevným ložem. Kontaminovaný vzduch proudí přes vrstvu aktivního uhlí v jednom směru (většinou nahoru). Provozní charakteristiky pro čištění vzduchu a plynu lze obecně popsat takto:

Průtok: 0,1 - 0,5 m/s
Kontaktní čas 0,1 - 0,5 s
Výška lože nejméně 0,5 m, většinou 1 - 3 m

Tlaková ztráta při průchodu ložem je hlavně závislá na výšce vrstvy aktivního uhlí ve filtru, na velikosti částic a na rychlosti průtoku vzduchu.


Kontakt

Ing. Josef Komárek
277 13 Kostelec nad Labem
326981424