Hlavní aplikací pro impregnované aktivní uhlí je čištění vzduchu. Odpadní vzduch z mnoha technických procesů obsahuje toxické materiály, které nelze zcela odstranit pomocí běžného aktivního uhlí. Tyto toxické látky jsou většinou anorganické nebo vysoce těkavé polární látky, které jsou velmi jedovaté i při malé koncentraci. V takovém případě musí být použito aktivního uhlí, které je vhodně impregnované pro příslušné kontaminující složky. Dochází k chemickým reakcím mezi kontaminujícími látkami a účinnou látkou na aktivním uhlí, takto jsou kontaminující látky odstraněny z odpadního vzduchu (chemisorpce).

Aktivní uhlí impregnované stříbrem může být použito pro úpravu vody. Stříbro brání mikrobiální kontaminaci aktivního uhlí.

Název

Impregnace

Použití

AG03

stříbro

pitná voda

CCA-4

různá

univerzální ABEK, odpadní plyny

J42

jodid

sulfán z bioplynu

SQ21

síra

rtuť z plynů

KC10

alkálie

kyselé plyny (HCl,SO2,SO3,NOx)

ZS10

kyselá

alkalické páry (NH3, amíny)

HS10

různá

formaldehyd z plynů


Kontakt

Ing. Josef Komárek
277 13 Kostelec nad Labem
326981424