Práškové aktivní uhlí se používá k čištění kapalin v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, stejně tak i k úpravě vody a jako nosič katalyzátoru.

Práškové aktivní uhlí lze rozdělit do dvou typů v závislosti na jejich rozdělení velikosti pórů:

• Silcarbon TH90, mikropórovité aktivní uhlí
• Silcarbon CW20, širokopórovité aktivní uhlí se používá hlavně k adsorbci velkých molekul při odbarvení.

Mikropórovité druhy se většinou používají na adsorpci mikroznečišťujících látek, jako jsou chlorované uhlovodíky, pesticidy, oleje, aromatické uhlovodíky a alifatické uhlovodíky. V závislosti na koncentraci a druhu kontaminace, která má být odstraněna z kapaliny, doporučujeme aktivní uhlí TH90 vyrobené ze skořápek kokosového ořechu - TH90i, dřeva - TH90-H nebo kamenného uhlí - TH90G.

Odbarvení s CW20


Kontakt

Ing. Josef Komárek
277 13 Kostelec nad Labem
326981424