Práškové

Silcarbon CW20

Technická specifikace
Vzhled jemný černý prach
Velikost částic /DIN 19 603/ cca 90 % < 45 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 10 %
Obsah popelu /ASTM D 2866/ max. 8 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 900 mg/g
Obsah olova /DAB 10/ < 10 ppm
Sirníky /DAB 10/ nepřítomné
Hodnota pH /CEFIC/ 3 - 6
Spotřeba metylénové modři/CEFIC/ > 25 g/100 g
Odbarvovací mohutnost/ČSN 66 8420/ > 30 %
Adsorpce fenazonu /DAB10/ > 35 %
Specifický povrch BET /DIN 66 132/ cca 1300 m2/g
Odbarvovací faktor /Metodika Silcarbon/ 0,8 - 1
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 20 kg netto

_______________________________________________________________________________________________

Silcarbon TH90-i


Technická specifikace

Vzhled jemný černý prach
Velikost částic /DIN 19 603/ 80 % < 150 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 10 %
Obsah popelu /ASTM D 2866/ cca 4 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1000 mg/g
Spotřeba metylénové modři/CEFIC/ min. 15 ml/0,1 g
Specifický povrch BET /DIN 66 132/ cca 1000 m2/g
Standartní balení papírové pytle, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon TH90-G


Technická specifikace

Vzhled jemný černý prach
Velikost částic /DIN 19 603/ 95 % < 75 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 10 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 850 mg/g
Specifický povrch BET /DIN 66 132/ cca 900 m2/g
Standartní balení velkoobjemové vaky 500 kg nebo PP pytle, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon TH90-H


Technická specifikace

Vzhled jemný černý prach
Velikost částic /DIN 19 603/ 95 % < 80 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 10 %
Obsah popelu /ASTM D 2866/ cca 4 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 950 mg/g
Specifický povrch BET /DIN 66 132/ cca 1100 m2/g
Spotřeba metylénové modři/CEFIC/ 25 g/100 g
Standartní balení PP pytle, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon TH90spec.


Technická specifikace

Vzhled jemný černý prach
Velikost částic /DIN 19 603/ 80 % < 45 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 10 %
Obsah popelu /ASTM D 2866/ max. 4 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 950 mg/g
Obsah železa < 350 ppm
Podíl rozpustný v kyselině max. 3 %
Hodnota pH /CEFIC/ 6 - 8
Spotřeba metylénové modři/CEFIC/ min. 15 ml/0,1 g
Specifický povrch BET /DIN 66 132/ cca 1100 m2/g
Podíl rozpustný ve vodě max. 0,2 %
Standartní balení papírové pytle s PE vložkou, 20 kg netto

Zrnité

_______________________________________________________________________________

Silcarbon K835


Technická specifikace

Silcarbon K835 je aktivní uhlí aktivované vodní parou, je určené jako standardní uhlí pro výrobu pitné vody. Vynikající mechanické vlastnosti jako malý otěr, vysoká otěruvzdornost, vysoká hustota, velká adsorpční kapacita a vynikající odolnost proti oxidačním látkám jako je chlór a ozón, předurčují Silcarbon K835 pro všechny oblasti zpracování vody:
- výroba pitné vody /odstranění halogenů, pesticidů a herbicidů/,
- čistění vody pro bazény,
- čistění odpadní vody
- dechlorace, deozonizace.

Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 500 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 0,5 - 2,5 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 5 %
Obsah popelu /ASTM D 2866/ max. 5 %
Otěruvzdornost /ASTM D3802/ > 97 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1000 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1050 m2/g
Dechlorační půlhodnota max. 2,5 cm
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon K814


Technická specifikace

Silcarbon K814 je aktivní uhlí aktivované vodní parou, je určené jako standardní uhlí pro výrobu pitné vody. Vynikající mechanické vlastnosti jako malý otěr, vysoká otěruvzdornost, vysoká hustota, velká adsorpční kapacita a vynikající odolnost proti oxidačním látkám jako je chlór a ozón, předurčují Silcarbon K814 pro všechny oblasti zpracování vody:
- výroba pitné vody /odstranění halogenů, pesticidů a herbicidů/,
- čistění vody pro bazény,
- čistění odpadní vody
- dechlorace, deozonizace.

Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 500 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 1,4 - 2,5 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 5 %
Obsah popelu /ASTM D 2866/ max. 5 %
Otěruvzdornost /ASTM D3802/ > 97 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1000 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1050 m2/g
Dechlorační půlhodnota max. 5 cm
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon K48


Technická specifikace

Silcarbon K48 je aktivní uhlí aktivované vodní parou, je určené jako standardní uhlí pro výrobu pitné vody. Vynikající mechanické vlastnosti jako malý otěr, vysoká otěruvzdornost, vysoká hustota, velká adsorpční kapacita a vynikající odolnost proti oxidačním látkám jako je chlór a ozón, předurčují Silcarbon K48 pro všechny oblasti zpracování vody:
- výroba pitné vody /odstranění halogenů, pesticidů a herbicidů/,
- čistění vody pro bazény,
- čistění odpadní vody
- dechlorace, deozonizace.

Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 475 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 2,4 - 4,8 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 5 %
Obsah popelu /ASTM D 2866/ max. 5 %
Otěruvzdornost /ASTM D3802/ > 97 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1050 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1100 m2/g
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon S835


Technická specifikace

Silcarbon S835 je aktivní uhlí aktivované vodní parou, je určené jako standardní uhlí pro výrobu pitné vody. Vynikající mechanické vlastnosti jako malý otěr, vysoká otěruvzdornost, vysoká hustota, velká adsorpční kapacita a vynikající odolnost proti oxidačním látkám jako je chlór a ozón, předurčují Silcarbon S835 pro všechny oblasti zpracování vody:
- výroba pitné vody /odstranění halogenů, pesticidů a herbicidů/,
- čistění vody pro bazény,
- čistění odpadní vody
- dechlorace, deozonizace.

Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 450 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 0,5 - 2,5 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 5 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 900 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 900 m2/g
Adsorpce CCl4/ASTM D 3467/ min. 55 %
Standartní balení PP pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon S48


Technická specifikace

Silcarbon S48 je aktivní uhlí aktivované vodní parou, je určené jako standardní uhlí pro výrobu pitné vody. Vynikající mechanické vlastnosti jako malý otěr, vysoká otěruvzdornost, vysoká hustota, velká adsorpční kapacita a vynikající odolnost proti oxidačním látkám jako je chlór a ozón, předurčují Silcarbon S48 pro všechny oblasti zpracování vody:
- výroba pitné vody /odstranění halogenů, pesticidů a herbicidů/,
- čistění vody pro bazény,
- čistění odpadní vody
- dechlorace, deozonizace.

Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 450 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 2,4 - 4,8 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 5 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 850 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 950 m2/g
Standartní balení PP pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon C46


Technická specifikace
Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 450 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 3 - 5 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 5 %
Obsah popelu /ASTM D 2866/ max. 4 %
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1300 m2/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 70 %
Otěruvzdornost /ASTM D 3802/ > 97 %
Adsorpce benzénu při 288 g/m3(20 °C) 45 +/- 3 %
32 g/m3
40 +/- 3 %
3,2 g/m3
33 +/- 3 %
0,3 g/m3
24 +/- 3 %
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon K0,3-0,8


Technická specifikace
Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 425 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 90 % 0,3 - 0,85 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 10 %
Obsah popelu /ASTM D 2866/ max. 8 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1200 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1300 m2/g
Adsorpce CCl4/ASTM D 3467/ min. 70 %
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon K300


Technická specifikace
Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 455 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 0,7 - 1,4 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 5 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1200 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1300 m2/g
Adsorpce metylénové modři /CEFIC/ min. 250 mg/g
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon K48spec.


Technická specifikace
Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 500 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 2,4 - 4,8 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 8 %
Obsah popele /ASTM D 2866/ max. 2 %
Hodnota pH /CEFIC/ 6 - 8
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1050 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1100 m2/g
Adsorpce CCl4/ASTM D 3467/ min. 55 %
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon K814spec.


Technická specifikace
Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 450 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 1,4 - 2,5 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 8 %
Obsah popele /ASTM D 2866/ max. 2 %
Hodnota pH /CEFIC/ 6 - 8
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1000 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1000 m2/g
Adsorpce CCl4/ASTM D 3467/ min. 55 %
Obsah SiO2 pro vodní extrakt max. 0,03 mg/litr
Obsah chloridů nepřítomné
Tlaková stráta 1 m vrstvy (10 m/hod,voda 20°C) cca 0,8 kPa
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon K835spec.


Technická specifikace
Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 500 +/- 25 kg/m3
Velikost částic /DIN 19 603/ 0,5 - 2,5 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 8 %
Obsah popele /ASTM D 2866/ max. 1 %
Hodnota pH /CEFIC/ 6 - 8
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1000 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1000 m2/g
Adsorpce CCl4/ASTM D 3467/ min. 55 %
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

Granulované

______________________________________________________________________________

Silcarbon SIL-15extra


Technická specifikace
Vzhled tvarované granulované uhlí /pelety/
Hustota po setřesení 500 +/- 25 kg/m3
Průměr granulí cca 1,5 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 6 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 900 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 950 m2/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 55 %
Standartní balení papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

______________________________________________________________________________

Silcarbon SIL40-3S


Technická specifikace
Vzhled tvarované granulované uhlí /pelety/
Hustota po setřesení 475 +/- 25 kg/m3
Průměr granulí cca 3 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 6 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1050 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1100 m2/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 70 %
Adsorpce benzénu při 288 g/m3(20 °C) 44 +/- 3 %
32 g/m3
38 +/- 3 %
3,2 g/m3
24 +/- 3 %
0,3 g/m3
14 +/- 3 %
Standartní balení PP pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon SIL40extra


Technická specifikace
Vzhled tvarované granulované uhlí /pelety/
Hustota po setřesení 500 - 575 kg/m3
Průměr granulí cca 4 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 6 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 800 mg/g
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 850 m2/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 40 %
Standartní balení PP pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon SC40


Technická specifikace
Vzhled tvarované uhlí, granule
Hustota po setřesení 450 +/- 25 kg/m3
Průměr granulí cca 4 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 6 %
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1100 m2/g
Jodové číslo /AWWA B 600/ min. 1050 mg/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 70 %
Adsorpce benzénu při 288 g/m3(20 °C) 45 +/- 3 %
32 g/m3
38 +/- 3 %
3,2 g/m3
24 +/- 3 %
0,3 g/m3
15 +/- 3 %
Standartní balení PP pytle s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon SC44


Technická specifikace
Vzhled tvarované uhlí, granule
Hustota po setřesení 400 +/- 25 kg/m3
Průměr granulí cca 4 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 8 %
Specifický povrch /DIN 66 132/ cca 1200 m2/g
Jodové číslo /AWWA B 600/ min. 1050 mg/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 80 %
Adsorpce benzénu při 288 g/m3(20 °C) 54 +/- 3 %
32 g/m3
36 +/- 3 %
3,2 g/m3
26 +/- 3 %
0,3 g/m3
15 +/- 3 %
Standartní balení PP pytle s PE pytlem uvnitř, 20 kg netto


Impregnované

_______________________________________________________________________________

Silcarbon AG03


Technická specifikace

Silcarbon AG03 je zrněné aktivní uhlí impregnované stříbrem. Používá se do filtrů na dezinfekci a úpravu vody.


Vzhled zrněné uhlí
Velikost částic 0,7 - 1,4 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ cca 10 %
Obsah stříbra cca 0,3 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1100 mg/g
Specifický povrch BET /DIN 66 132/ cca 1150 m2/g
Standardní balení sudy s PE pytlem uvnitř, 30 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon KR-1


Technická specifikace

Silcarbon KR-1 je impregnované aktivní uhlí /sorbent/ určený do respirátorů na ochranu proti parám čpavku a parám organických látek skupiny A,K.


Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení cca 530 kg/m3
Velikost částic 0,85 - 1,7 mm nebo 1,1 - 2,4 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 20 %
Otěruvzdornost /ASTM D 3802/ min. 94 %
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 55 %
Standardní balení sudy s PE pytlem uvnitř, 25 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon KC-10


Technická specifikace

Silcarbon KC-10 je alkalicky impregnované aktivní uhlí /sorbent/ . Používá se na záchyt kyselých par z odpadního vzduchu.


Vzhled zrněné uhlí
Velikost částic 0,5 - 2, 5 mm nebo 3 - 5 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 10 %
Obsah alkálií cca 5 - 10 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1000 mg/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 65 %
Standardní balení sudy s PE pytlem uvnitř, 30 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon ZS-10


Technická specifikace

Silcarbon ZS-10 je impregnované aktivní uhlí /sorbent/ . Používá se na záchyt alkalických par /čpavku, R-NH2/ z odpadního vzduchu.


Vzhled zrněné uhlí
Velikost částic 3 - 5 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 10 %
Obsah kyseliny cca 5 - 10 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 1000 mg/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 60 %
Standardní balení sudy s PE pytlem uvnitř, 30 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon J42


Technická specifikace

Silcarbon J42 je granulované aktivní uhlí impregnované jodidem s průměrem granulí 4 mm. Používá se na záchyt sirovodíku a merkaptanů z odpadního vzduchu.


Vzhled tvarované uhlí, granule, průměr cca 4 mm
Hustota po setřesení 500 +/- 25 kg/m3
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 10 %
Obsah jodidu cca 2 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 900 mg/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 55 %
Standardní balení velkoobjemové vaky 1 m3nebo sudy , 30 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon JQ42


Technická specifikace

Silcarbon JQ42 je aktivní uhlí impregnované jodidem a kyselinou/sorbent/ . Používá se na záchyt rtuti z odpadního vzduchu.


Vzhled zrněné uhlí
Velikost částic 3 - 5 mm
Hustota po setřesení 475 +/- 25 kg/m3
Obsah jodidu cca 1,5 %
Jodové číslo / AWWA B 600/ min. 900 mg/g
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 60 %
Standardní balení velkoobjemové vaky 1 m3nebo sudy , 30 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon SQ21


Technická specifikace

Silcarbon SQ21 je sírou impregnované zrněné aktivní uhlí /sorbent/ . Používá se na záchyt rtuti z plynů.


Vzhled granulované uhlí (pelety)
Průměr granulí 3 nebo 4 mm
Hustota nosiče (před impregnací) 480 +/- 30 kg/m3
Hustota po setřesení 600 +/- 30 kg/m3
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ max. 5 %
Obsah síry cca 10 %
Adsorpční kapacita Hg cca 12 - 13 %
Tvrdost /ASTM D 3802/ min. 98 %
Standardní balení kovové sudy , 90 kg netto

_______________________________________________________________________________

Silcarbon HS-10


Technická specifikace

Silcarbon HS-10 je impregnované aktivní uhlí /sorbent/ . Používá se na záchyt formaldehydu z odpadního vzduchu.


Vzhled zrněné uhlí
Hustota po setřesení 550 +/- 30 kg/m3
Velikost částic 0,7 - 1,7 nebo 2,8 - 4,8 mm
Obsah vody při balení /ASTM D 2867/ cca 15 %
Otěruvzdornost /ASTM D 3802/ min. 96 %
Adsorpce CCl4 /ASTM D 3467/ min. 65 %
Standardní balení sudy s PE pytlem uvnitř, 30 kg netto

_______________________________________________________________________________

Kontakt

Ing. Josef Komárek
277 13 Kostelec nad Labem
326981424